La posició de la CUP respecte els pressupostos de CiU, PP i ERC

Enguany la part del pressupost que es destina a polítiques socials decreix del 7,3 al 7,25% del total pressupostatAquest retrocés és inversament proporcional a l'increment de les necessitats socials que viu Palau, conseqüència dels anys que portem vivint sota els efectes de la crisi, atur de llarga durada, reducció de salaris, cessament de l'activitat d'autònoms, tancament de petitesempreses... i de l'impacte de les retallades: reducció dels subsidis, retallades en les beques escolars i universitàries, inversió públicainsuficient en habitatge social...

Mentre tant, encara que la partida de subvenció que atorgava l'Ajuntament a la UBIC s'ha reduït (perquè aquesta subvenció aquest anyvindrà de la Diputació) creixen les partides destinades al comerç. La partida de publicitat i propaganda s'incrementa en un 200%, la d'activitats en el mateix percentatge, en un 350% la de promoció del comerç i en un 75% la de comerç-promoció turística.Percentualment un gran increment en les partides destinades al comerç i una reducció del percentatge destinat a despeses socials. Aquestes són les prioritats d'un govern que podríem anomenar el “Pacte dels botiguers”. Tot i això i mirant pels interessos del comerç en general, pensem que les polítiques socials dirigides a desenvolupar les potencialitats i a satisfer les necessitats de la majoria són la millor mesura per ajudar el comerç a resistir la crisi. Millor mesura que una promoció i propaganda que ha demostrat tenir poc impacte sobre les vendes del comerç en general.

El sou de treballadores i treballadors del sector públic, i d'aquelles que treballen indirectament per l'administració s’ha vist reduït per congelacions, retallades salarials i per l’impagament de pagues extraordinàries, suposant una retallada salarial des del 2011 de més d'un 10%; de la mateixa manera que els ingressos de les classes populars s'han vist minvats producte de les polítiques lliberals austericides. Mentrestant els membres de l’equip de govern a Palau, aliens a les polítiques dels partits que representenformalitzeuns pressupostos en els que mantenen inalterable la seva nòmina. A tall d'exemple l’alcalde, al marge de la realitat que l'envolta, conserva íntegra la nòmina que es va assignar el 2011 de 46.410,44€ anuals (3.867,53€ mensuals), el regidor de Cultura, que quan va prendre el càrrec va dir que eren els mateixos ingressos que obtenia com a agent dels mossos, també manté l'assignació de 34.807,83€ anuals (2.900,61€ mensuals), mentre els seus companys del cos han patit any rere any retallades salarials. Per aquest motiu hem demanat que apliquin als sous dels càrrecs electes les mateixes retallades que han aplicat a les treballadores i treballadors de l'administració pública i que la partida corresponent a aquest estalvi vagi destinada a un fons per ajudessocialsHem demanat, també, en pro de la transparència que la informació sobre les percepcions dels càrrecs electes siguiaccessible, clara i directa, no un enllaç a una acta del Ple on hi consta aquesta informació.

Hem tornat a reclamar que constin en el pressupost les subvencions a les associacions de veïns per concessió directa que sónregulars, ja que es repeteixen cada any, com per exemple la subvenció per la Festa Major, la cavalcada de reis, o la festa de la gent gran al Pont Trencat-Moixerigues. 

Hem denunciaque mentre es redueix el pressupost per a La Veu de Palau, que ha passat de mensual a trimestral, s'incrementa en un 300% la partida destinada a les pantalles digitals, passant a ser de 20.000€. Denunciem el menyspreu a la pluralitat política que suposa aquesta mesura ja que redueix a una tercera part la presència de l'oposició en els espais de comunicació municipals. Volem recordar que CiU, quan eren a l'oposició, va ser molt crítica amb la instal·lació de les pantalles digitals qualificant-les de luxe, i avui que tenen la clau per acabar amb aquesta partida, desconnectant-les i restablint els pilons que restaven a disposició de totes les entitats, el que fan és incrementar la despesa que s'hi destina.

Hem demanat que abans de licitar el concurs o concursos relacionats amb equips informàtics, migracions, aplicacions i actualitzacions, per un valor total entre les diverses partides de 69.500 €, s'inclogui entre els mèrits a valorar l'ús de programari lliure, com a opció real per a reduir la despesa present, així com la relacionada amb el futur manteniment i actualitzacions informàtiques.

Hem mostrat el nostre desacord amb la reducció del pressupost per a la protecció i millora del medi ambient. Des del Govern la justifiquen exposant que aquest any no toca fer les franges, però som conscients que més enllà de les obligacions legals cal respondre a les necessitats reals. Per a la CUP el manteniment dels boscos de Palau és una necessitat i responsabilitat que no es pot defugir, ja que la prevenció és la base fonamental per evitar els incendis forestals i limitar-ne la dimensió.

Tampoc compartim la despesa pressupostada de 90.000 € per a rehabilitar un edifici per a Protecció Civil. Pensem que l'Ajuntament disposa d'espais suficients i preparats per a poder cobrir aquesta funció, mentre mantenen altres utilitats. No és només la obra el que ens preocupa, ho és també el cost de manteniment de l'espai i les despeses energètiques en climatització que suposa. Per aquest motiu hem proposat que Protecció Civil sigui ubicada en un espai polivalent. Per últim dir que no estem d'acord en què l'Ajuntament hagi de gastar 40.000 € en la rehabilitació de Can Balmes, un espai que el govern ja ha manifestat que vol externalitzar.