La CUP presenta una moció en suport a la campanya de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) a l'estat d'Israel

Per tal de posar fi a aquesta situació, l’any 2005 la societat civil palestina va fer una crida unitària per iniciar una campanya d'aïllament internacional d'Israel inspirada en la lluita sud-africana contra el règim d'apartheid. Des d’aleshores, la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel s’ha anat estenen arreu del món i ha sumat múltiples suports.

La CUP de Palautordera ha proposat a través d'una moció l'adhesió del municipi a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel. A través d’aquesta campanya internacional de mesures punitives no violentes, el poble palestí vol poder exercir el seu dret inalienable a l’autodeterminació i acabar amb la injustícia històrica a què es veu sotmès des de 1948, des de la Nakba.

En aquest sentit, la CUP proposa que l'Ajuntament es comprometi a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb institucions, empreses o organitzacions israelianes fins que l'estat d'Israel compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional finalitzant l’ocupació i la colonització dels territoris ocupats; desmantellant el Mur; el reconeixent els drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins en plena igualtat; el respectant el dret dels refugiats palestins a retornar a les seves llars. Les organitzacions israelianes que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del Poble Palestí quedarien al marge de la proposta.

De la mateixa manera la moció proposa que l’Ajuntament es comprometi a no establir cap tipus de conveni ni tracte amb empreses, institucions o organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici econòmic o polític de la violació dels drets humans als territoris palestins. Per últim proposa que l’ajuntament palauenc es comprometi a donar suport a les diferents campanyes de BDS, així com que insti la Generalitat de Catalunya i la resta d’institucions catalanes a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel.