La CUP presenta una moció en defensa dels governs locals dels Països Catalans

L'Ajuntament de Palautordera i molts d'altres del Baix Montseny i del conjunt dels Països Catalans s’han posicionat clarament en contra de la LRSAL, i han aprovat la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la llei, davant del Tribunal Constitucional. És imprescindible que, a banda del recurs, aflori el debat, es dugui a terme la mobilització des del món local i s'enceti una dinàmica oberta a la participació de la societat.

Reclamem, per coherència, a totes les forces polítiques que donen suport al recurs contra la llei espanyola, la mateixa determinació per defensar la proximitat i la qualitat dels serveis públics, les competències i l'autonomia municipal en front de l'avantprojecte de llei de Governs Locals de Catalunya. L'avantprojecte de llei de CiU obliga també les Administracions Locals a complir amb uns estàndards de qualitatestrictament econòmics, deixant de banda criteris com el de proximitat, el grau de satisfacció, la saturació del servei, en quina mesura contribueix a la igualtat d’oportunitats o a redistribuir la riquesa, com incideix en la qualitat de vida, i criteris com el de qualitat social i el de justícia. Segons l'avantprojecte de la Generalitat els serveis obligatoris es seguiran complint d’una manera o altra, ja sigui pel propi municipi, per una administració superior, o venent el servei a un privat. Tanmateix, l’oferiment dels serveis que no són obligatoris no està assegurat, si el municipi en perd la competència, el pot oferir un privat, però si és un servei que no és prou rendible per a què cap empresa estigui interessada en oferir-lo, es deixarà de prestar.

Per tots aquests motius hem proposat al Ple reiterar el rebuig frontal a la LRSAL, i en cas que el recurs al TC sigui desestimat, impulsar els procediments necessaris per tal de no aplicar les reformes que imposa. També proposem reclamar al govern de la Generalitat que aturi el tràmit del projecte de Llei de governs locals per tal de poder construir el nou model de governs local català amb la participació i consens de municipis i comarquesEntre els acords també cal destacar el de treballar conjuntament amb la resta de municipis i el Ple del Parlament de Catalunya per a portar el debat sobre la reforma dels governs locals als municipis, obrint un procés participatiu real de debat, obert a la ciutadania i liderat des del territori.