Notícies de Palautordera

La CUP de Palau organitza un cafè-xerrada per debatre entre tots i totes les veïnes del poble temes municipals i nacionals. Què creus que ha de fer la CUP al Parlament?, Et preocupa quan es tancarà l'abocador? o Creus que el deute dels bancs l'hem de pagar nosaltres? Són algunes preguntes que proposa l'assemblea de la CUP per aquesta tertúlia.

L'assemblea de la CUP de Santa Maria de Palautordera ha registrat una moció demanant que l'Ajuntament del municipi insti al nou Govern de la Generalitat a reprendre la comissió d'investigació sobre la gestió en l'àmbit sanitari i la comissió d'investigació sobre les caixes d'estalvi.

Les CUP de Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera van celebrar diumenge al matí l'acte de presentació de la candidatura CUP-Alternativa d'Esquerres a la plaça de l'Església de Sant Esteve de Palautordera.

La moció presentada per la CUP parteix de la base que un dels passos fonamentals per apropar ciutadania i institucions ha de ser una gestió transparent de les despeses derivades de la representació política, així com del conjunt de despeses i actuacions municipals. La moció considera que disposar d’una informació accessible és un requisit previ i indispensable per a poder exercir una participació de qualitat en els afers municipals. L'assemblea de la CUP està convençuda que és un dret de la població conèixer quines accions emprèn l’Administració Pública, i que aquest dret només es pot garantir amb unes administracions transparents.

Per aquest motiu des de la Candidatura d'Unitat Popular proposem, amb aquesta moció, a la resta de grups l'adopció per part del Ple de l'Ajuntament d'un seguit d'acords. Proposem que es publiqui al web de l’Ajuntament una relació de les retribucions econòmiques que perceben totes les regidores i regidors, així com les dels càrrecs directius de totes les entitats i organismes amb participació municipal, siguin aquests organismes autònoms, empreses, fundacions o consorcis; demanem que es publiqui al web un informe mensual de les despeses, que inclogui dietes, telèfons mòbils, locomoció i totes les despeses de representació de l’alcalde i de totes les regidores i regidors. Reclamem que es publiqui íntegrament al web municipal els Decrets d’alcaldia, així com les mocions que es registrin per a debatre a Ple. La moció demana que es publiquin en el web íntegrament els Plens en format àudio. La moció també sol·licita que es publiqui en el web municipal l’import total de les subvencions que es concedeixen, el nom de les persones o entitats beneficiàries, i que s'indiqui si aquestes subvencions han estat atorgades per concurrència competitiva, per concessió directa, o bé a través de conveni amb terceres entitats.

La reunió es va celebrar el passat dilluns 10 de setembre al local que la CUP té ubicat al carrer Major per tractar sobre la proposta de CESPA d'ampliar i mantenir obert l'abocador de moment per 3 anys més.

Aprovada la moció demanant responsabilitats a Enagas i al Ministeri d'Indústria per la construcció del gasoducte

Pàgines