Entrevista íntegra a en Jordi Pueyo (publicada a l'Actualitat del Baix Montseny)

Jordi Pueyo i Tapias 38 anys. Des de ben jove ha estat treballant en estructures de base dels moviments socials. Ha col•laborat amb Arquitectes Sense Fronteres impulsant la creació de col•lectius d'afectats per processos urbanístics i mobbing, ha estat portaveu de la Plataforma Veïnal Contra l'Especulació. Els darrers temps ha format part del grup impulsor de la consulta sobre la independència organitzada per Palaudecideix. A l'actualitat és membre de les juntes de Món amb Seny i de l'AMPA de l'escola de la seva filla, està implicat en Un altre POUM és possible i participa també en una cooperativa de consum responsable. Titulat com a Tècnic en Cooperació per al Desenvolupament, en aquests moments exerceix de formador. Està finalitzant els estudis de Treball Social a la universitat a distància.

1.Què els va empènyer a canalitzar el que era un moviment social i d’entitats cap a un partit polític? L'incompliment de la promesa electoral del tancament de l'abocador ha estat un catalitzador per a la reflexió col•lectiva. El mes de febrer vam reunir-nos representants de diverses entitats de Palau per a decidir quines accions podíem encetar per tal de fer visible el nostre descontent pel manteniment de l'activitat de l'abocador. En aquella reunió vam observar que era evident que a Palau els successius governs alternants formaven dos grans blocs, que responien als interessos del bipartidisme, i eren elegits per la insatisfacció amb el govern anterior. Davant d'aquesta evidència, calia construir una alternativa viable i popular, assembleària, independent i de base.

2.Què poden aportar a la vida política de Palau?

Regeneració i aire fresc. Si aconseguim posar un peu a l'Ajuntament, farem que la informació sigui accessible i pública, farem que el poble conegui tot allò que ens afecta. Farem el possible per democratitzar les instàncies de presa de decisions, impulsant la participació directa; farem que el consistori es comprometi amb la transparència. Aportarem també l'experiència de treball en equip, l'experiència d'anys de treball constant, humil i altruista des d'entitats diverses per construir un Palau millor.

3. A Palau concorreran altres forces independentistes com SI i GdP amb la incorporació d’ERC. Què els diferencia? El nostre compromís està a organitzar la comunitat, a donar la paraula al poble. Fa vint anys l'opció independentista era minoritària, érem pocs els qui reclamàvem la independència. Des del municipalisme podem fer petites passes per avançar cap a una nació sobirana, i aquestes petites passes, les farem. Ara bé, cal que tothom sigui conscient que no han estat els partits, ni els governs, sinó que ha estat la societat organitzada des de les entitats, des del voluntariat, qui ha estat l'empenta d'un poble compromès i treballador, impulsant arreu les consultes, qui ha fet d'aquest un sentiment majoritari. La gent de la CUP hem participat activament a Palaudecideix organitzant la consulta sobre la independència. L'autodeterminació és un dret fonamental i per tant és de justícia. Ara bé, la independència ha de representar millores en la qualitat de vida, i una transformació social que ens permeti avançar cap una justa i equitativa distribució dels recursos, cap a un aprofundiment de la democràcia.

4.Quin balanç fan del govern de Joan Mayneris al capdavant de l’acord PSC, ICV, i GdP? Negatiu, molt negatiu, si no fos així no hauríem pres la determinació de presentar-nos a les properes eleccions. Hem decidit posar fil a l’agulla a conseqüència del desinterès de l’Ajuntament cap al treball altruista de les entitats, del menyspreu cap al potencial i la implicació popular per construir un Palau millor. Cansades i cansats de bastons a les rodes, d’obstacles burocràtics, de promeses incomplertes i de compromisos per realitzar, farts ja de l'opacitat d'un govern que té por del seu poble i que obstrueix constantment la participació.

 

5.Què aproven del govern que ara es renova?

La màxima alegria ens la va donar la noticia del tancament de l'abocador. Però ha estat una alegria efímera i poc duradora, una mostra més d'un govern de grans proclames, de molta demagògia i propaganda. Sabem que si el govern hagués volgut tancar l'abocador no hauria augmentat la despesa any rere any, sinó que l'hauria anat reduint tenint en compte els ingressos que provenen de l'abocador. En comptes d'això les despeses han augmentat, i no tant sols això, sinó que ho han fet amb inversions innecessàries: pantalles de televisió al carrer, reforma de Can Balmes, reforma de l'Ajuntament amb un cost inicial de 2,5 milions d'euros... comprometent la despesa energètica, en manteniment i en amortitzacions del futur. No tan sols estem decebuts, sinó indignats per la manipulació que fan de la realitat.

6.A la seva presentació deien que CiU i PSC ofeguen la participació i el teixit associatiu de Santa Maria de Palautordera. Per què aposta la CUP?

Considerem necessari impulsar mesures per fer poble, per articular la democràcia participativa a través de l’organització ciutadana. Proposem instruments com la convocatòria d'una assemblea municipal oberta a tothom on es decideixin les línies mestres de l'acció de govern; la constitució d’una Coordinadora d'Entitats, d’un Consell i d'un casal de joves; o d'un Consell Escolar transformat que esdevingui eina efectiva de diàleg entre els centres educatius, les AMPA, l’alumnat i l’Ajuntament. La base de tot està a entendre l'acció popular com a positiva, com a reforç necessari per a l'acció municipal, a no tenir por de la veu del poble.

7.La Generalitat no tancarà l’abocador fins que sigui ple. Com pensen actuar?

En el programa exigim la clausura de l’abocador al govern que s'hi va comprometre, impedint la instal•lació d’activitats relacionades. Ara bé, mentre l'abocador mantingui l'activitat, cal maximitzar les mesures de control públic sanitàries i mediambientals i oferir-ne informació pública. Per tal que el tancament no generi problemes de futur proposem l'elaboració d'un pla estratègic que en minimitzi els efectes econòmics i socials i que permeti la viabilitat econòmica postabocador del municipi. Considerem imprescindible dur a terme mesures de responsabilitat en la gestió dels residus tot avançant cap al residu zero per tal de no traslladar el problema a d'altres pobles. Avui a Palau només es recicla un 25% de la brossa quan és possible assolir una xifra del 80%. Aplicar sistemes per assolir aquesta xifra ha de ser una responsabilitat si volem clausurar definitivament l'abocador.

8.Es trobaran amb un POUM aprovat amb objeccions. Quins passos seguiran a partir d’ara? Repassarem amb lupa el text refós. Aquest POUM ha estat un nyap, redactat a esquenes del poble, per professionals que no coneixien el territori. Presentarem els recursos necessaris per tal d'aturar-lo i, si cal, batallarem un a un tots els plans parcials que ens semblen aberrants. La Comissió d'Urbanisme ja ens ha donat la raó en una sèrie de preceptes, entre ells l'innecessari creixement de Moixerigues. Des de la CUP considerem imprescindible redactar un nou pla urbanístic, amb participació directa i coordinat amb els pobles veïns, que aturi el creixement urbanístic desmesurat i les noves infraestructures viàries planificades, fomentant mesures per incentivar l’arrendament dels immobles desocupats, potenciant el transport públic col•lectiu i reordenant la xarxa viària existent. No necessitem noves carreteres, ni nous equipaments, ni jardins improductius on avui hi ha horts que donen fruïts... el més urgent és fer accessible a tothom el que tenim, suprimint les barreres arquitectòniques.

9.Digui’ns tres actuacions urgents que cal desenvolupar al municipi?

Tenim un programa molt ampli i et podria destacar moltes actuacions urgents. Algunes ja te les he esmentat en punts anteriors. Per tant, te'n comentaré de noves: una d'aquestes és el foment de les xarxes i del teixit social existents, potenciant i recolzant-nos en el paper cohesionador de les entitats, reforçarem la comunitat i la capacitat de Palau per treure profit de les oportunitats i per afrontar els reptes de futur. Ens cal, també, un pla d'usos d'equipaments municipals, que en potenciï l'estalvi i la polivalència, que serveixi per racionalitzar els recursos a través de l'ús compartit de serveis i d'espais amb Sant Esteve i Sant Celoni i que atorgui a la Coordinadora d'Entitats, que volem impulsar, la gestió directa dels equipaments municipals. Exigim, també, millores en la gestió pública, instaurant mecanismes de transparència com la publicitat i reducció de l’import total percebut pels regidors, l'alcalde i els càrrecs de confiança, així com ampliar el control en les contractacions públiques de personal, obres i serveis.

10.Amb ajuntaments econòmicament escanyats, com les pensen tirar endavant?

 Totes tres accions suposen estalvi per al consistori, afavorint l'equilibri pressupostari sense necessitat de retallades socials. El programa que hem dissenyat respon a la dura realitat del moment, i és fruit d'una reflexió col•lectiva i profunda que parteix de la realitat i de l'anàlisi dels problemes i oportunitats existents per tal de realitzar propostes viables i possibles.

11.Quin objectiu electoral es marquen?

El fet d'existir ja és un objectiu com a tal. El fet que una trentena de persones de Palau estiguem disposades a organitzar-nos per treballar per un Palau millor ja és un èxit. Tenir veu pròpia a l'Ajuntament és el nostre objectiu prioritari, per tal de donar veu a les persones i entitats fins avui ignorades.